Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Veel kinderen hebben tegenwoordig moeite met sociale vaardigheden, het uiten van emoties en worden gehinderd door bepaalde angsten. Zij zijn niet weerbaar genoeg.

Samen spelen met andere kinderen klinkt heel eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Om met andere kinderen samen te spelen moet je als kind b.v. durven vragen of je met de anderen mee mag doen. Je moet op je beurt kunnen wachten, spelregels volgen, tegen je verlies kunnen en durven zeggen wat je niet bevalt. Sommige kinderen hebben moeite met deze vaardigheden.

Zij maken uit zichzelf moeilijk contact met andere kinderen, ze hebben bijvoorbeeld snel ruzie of staan op het schoolplein vaak alleen.

Speciaal voor bovenstaande kinderen bieden wij een individuele of groeps- sociaalvaardigheidstraining aan.

Hierin leren kinderen werken aan hun sociale vaardigheden en daarmee aan hun zelfvertrouwen. Zo wordt voorkomen dat kinderen nu of later vastlopen, geen vrienden meer overhouden of geen zin in school meer hebben waardoor zij hun leermotivatie verliezen

Voor wie ?

 • kinderen die aan de kant staan.
 • kinderen die gepest worden
 • kinderen die het moeilijk vinden om vrienden te maken en te houden
 • kinderen die weinig initiatief nemen
 • kinderen die moeilijkheden ondkinderener vinden bij het oplossen van problemen
 • kinderen die vaak ruzie maken

Groepstrainingen voor kinderen:

 • Groep 5 en 6
 • Groep 7 en 8
 • Naar de Brugklas
 • Middelbaar onderwijs
 • Individuele coaching

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • je voorstellen aan iemand, hoe reageer je als je voor het eerst in een nieuwe groep komt?
 • non-verbale aspecten van communicatie (houding, stemvolume en oogcontact)
 • het voeren van een gesprekje
 • een ander complimenteren en reageren op complimentjes
 • gevoelens herkennen en benoemen
 • hoe vraag je of je mee mag spelen
 • reageren op een afwijzing
 • leren onderhandelen met een ander die met iets anders wil spelen dan jij
 • leren “nee” zeggen als je iets echt niet wilt
 • reageren op een ander van wie je steeds maar last hebt
 • hoe reageer je als iemand zich aan jou ergert
 • het onderscheid tussen pesten en plagen
 • onderscheid tussen agressief, onderdanig en assertief optreden
 • het reageren op gerechtvaardigde kritiek en fouten toegeven
 • leren samenwerken

Werkwijze:

Voor aanvang van de training heeft u samen met u kind een intakegesprek met één van de trainers. Na het eerste gesprek worden ouders en leerkracht uitgenodigd voor een informatieavond, Op deze avond wordt u uitgebreid geïnformeerd over de training en wordt besproken welke bijdrage ouders en leerkrachten kunnen leveren tijdens de training.

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten van 1,5 uur. Na de vijfde bijeenkomst vindt er met de ouders een tussenbijeenkomst plaats. De training wordt afgesloten met een individueel evaluatiegesprek

Veel ouders zeggen:

‘’Er is niets met mijn kind aan de hand, soms heeft mijn kind wat moeite zich staande te houden in de groep Hij zegt soms niet meer wat hij nu echt zelf wil. In plaats van boos worden gaat hij glimlachen of andersom. Het is logisch dat de andere kinderen niet zien dat hij het eigenlijk helemaal niet leuk vindt’’.

Verder begeleid Praktijk Kinderkracht ouders en kinderen bij echtscheiding, want: ‘Ook kinderen scheiden mee’.

Andere trainingen:

Bij scheiding wordt gebruik gemaakt van de volgende trainingen, zie brochure ‘Ook kinderen scheiden mee’.

 • KIES
 • Zandkastelen
 • Kinderen in het midden
 • Uit de knoop (licentiehouder)
 • Individuele begeleiding voor kind en/of ouder.

Advies, ondersteuning en voor leerkrachten en hulpverleners

ik ben ook gespecialiseerd in andere trainingen zoals faalangstreductietrainingen, brugklas, Girls and Boys talk (liefde en sekualiteit), etc.

Wil je meer weten, neem dan contact met me op.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail