Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

KIES staat voor Kinderen In Echtscheidings Situaties. Voor de wetenschappelijke onderbouwing is samengewerkt met Ed Spruijt van de Universiteit Utrecht.

Hij doet al jaren onderzoek naar de effecten van een scheiding op kinderen.

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van gescheiden ouders een grotere kans hebben op risico-vol of onaangepast gedrag, (Spruijt, mei 2007)

Bij KIES leren kinderen omgaan met en praten over de scheiding. Dit heeft vaak een positief effect op de communicatie tussen ouders en kind. Kinderen en ouders waarderen KIES in het Universitaire onderzoek met een 8,5

Gerrit Verweij van het Landelijk Bureau van de Raad van de Kinderbescherming onderschrijft het belang van de discussie over de positie van scheidingskinderen en de noodzaak van een landelijk dekkend preventief hulpverlengsaanbod voor kinderen en ouders.

Voor wie?

Voor álle kinderen van gescheiden ouders.

 • vanaf basisonderwijs groep 4 t/m groep 8
 • risico/zorgleerlingen in het regulier en speciaal onderwijs (speciaal ontwikkeld programma)
 • Voor jongere kinderen basisonderwijs groep 1 t/m 4.
 • Voortgezet onderwijs (speciaal ontwikkeld programma)

Wat is de spel- en praatgroep KIES?

De groep bestaat uit 6 – 10 kinderen. We komen 8 keer een uur bij elkaar. Veiligheid en vertrouwelijkheid staan voorop.

Door middel van gesprek, spel, drama, en andere creatieve werkvormen gaan wij met de kinderen in gesprek.

Hoe is het gegaan? Hoe gaat het nu met je en hoe zou je het graag willen?

De kinderen helpen elkaar met oplossingen en kunnen hun hart luchten over de dingen die zij moeilijk vinden. Het verhaal van de kinderen blijft binnen de groep. Alleen als het in het belang van het kind is, wordt in overleg met het kind, ouders en/of derden geïnformeerd.

Het programma biedt:

 • Kinderen leren beter te communiceren met hun ouders en andere belangrijke personen in hun omgeving.
 • Kinderen en hun ouders leren beter om te gaan met alle zorgen en stress die men bij de scheiding kan ervaren.;
 • Kinderen leren de ik-boodschap te geven.
 • Omgaan met de daarbij behorende emoties (boosheid, woede, verdriet, schuldgevoelens etc.);
 • Het accepteren van de scheiding als zijnde permanent en het leren omgaan met de veranderde situatie;
 • Kinderen leren op zichzelf en anderen te vertrouwen.
 • Ouders kunnen door deelname van hun kind aan KIES leren welke effecten de situatie van scheiding op hun kind kan hebben.
 • Ouders leren over de keuzes die ouders maken in omgaan met de scheiding en het mogelijke bijbehorende gedrag van hun kind.
 • Kinderen en hun ouders leren ervaren dat respectvol omgaan zonder oordeel het beste kan werken voor alle partijen.

Aan het eind van de spel- en praatgroep hebben kinderen een proces doorlopen. Dat proces gaat in op de fasen van een scheiding. Iedereen zit in een andere fase.

Praktijk Kinderkracht biedt een spel- en praatgroep KIES aan voor kinderen van gescheiden ouders onder schooltijd of daarbuiten.

Een KIES-groep kan zowel op school als op een andere geschikte locatie plaats vinden.

Over het programma:

 • KIES helpt kinderen en hun ouders bij de verwerking en omgang met veranderingen die er door de scheiding zijn.
 • Door deelname aan KIES leren kinderen beter om te gaan met hun gevoelens en ervaringenen veranderingen in de verschillende situaties waarin zij verkeren door de scheiding.
 • Kinderen leren beter te communiceren met hun ouders en andere belangrijke personen in hun omgeving.
 • Kinderen leren ik-boodschappen geven.
 • Kinderen leren op zichzelf en anderen te vertrouwen.
 • Kinderen en hun ouders leren beter om te gaan met alle zorgen en stress die men bij de scheiding kan ervaren.
 • Ouders ontvangen aandacht van hun kind, zij ervaren hierdoor steun en ontlasting en ontvangen relevante informatie.
 • Ouders kunnen door deelname van hun kind aan KIES leren welke effecten de situatie van scheiding op hun kind kan hebben.
 • Ouders leren over de keuzes die ouders maken in omgaan met de scheiding en de bijbehorende mogelijke gedrag van hun kind.
 • Kinderen en hun ouders leren ervaren dat respectvol omgaan zonder oordeel het beste kan werken voor alle partijen.

In deze brochure kun je alles nog even rustig doorlezen

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail