Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

“Uit de knoop” is een praktische methode waarbij kinderen leren omgaan met de scheiding van hun ouders. De cursus is bedoeld voor kinderen van 6 tot 17 jaar.

Wat is “Uit de knoop”

Het is een éénmalige groepsbijeenkomst voor kinderen die een scheiding meemaken of hebben meegemaakt. Vaak zitten kinderen klem tussen gevoelens van bijvoorbeeld onmacht, verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel en soms zelfs blijdschap.

In de cursus ontdekken kinderen dat ze niet de enige zijn en dat veel andere kinderen gevoelens van eenzaamheid en verwarring delen. In de veilige beslotenheid van een groep voelt het kind zich prettig om zijn ervaringen te uiten.Doordat het andere kinderen over vergelijkbare emoties hoort vertellen, zal het zijn eigen gevoelens beter accepteren. Zij beseffen dat het normaal is om bang, boos, verdrietig of verward te zijn. Door middel van onder andere tekeningen, verhalen, spelletjes en rollenspelen leren kinderen met deze gevoelens om te gaan.

Voor wie?

Kinderen van 6 tot 17 jaar.

Er wordt gewerkt in 4 verschillende leeftijdsgroepen (6-7 jaar,

8-10 jaar,11-13 jaar en 14-17 jaar).

Werkwijze:

Voor aanvang van de cursus hebben de ouders een intakegesprek, bij voorkeur gezamenlijk. Tijdens de intake wordt nader kennisgemaakt, informatie gegeven over de cursus en is er de gelegenheid voor ouders om vragen te stellen.

De cursus bestaat uit een bijeenkomst van 4 uur. In de eerste 3 uur wordt er aandacht besteed aan:

  • Vaardigheden opdoen op het gebied van zelfexpressie
  • Boosheid en andere intense emoties leren uiten
  • Leren de scheiding en de huidige werkelijkheid beter leren begrijpen.
  • Unieke eigenschappen, sterke kanten van hun zelf leren kennen en leren gebruiken.
  • Uitwisselen van ervaringen door lotgenootjes.

Het laatste uur worden de ouders uitgenodigd. In het laatste uur maken ouders en kinderen elkaar deelgenoot van hun gevoelens. Hierdoor wordt de communicatie tussen ouders en kinderen verbeterd.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondje complimenten geven. De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen en twee gespecialiseerde en ervaren coaches (een kinder en – jeugd therapeut en een orthopedagoog).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail